Pokročilé metódy paralelného počítačového modelovania

 
Úlohy aktivít projektu:
  • vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých metód paralelného počítačového modelovania.
  • implementácia pokročilých hardvérových nástrojov (na báze CUDA).
  • rozvoj metodológie postavenej na technológiách paralelného počítačového modelovania
  • vývoj a implementácia softvérových algoritmov pre aplikáciu metód paralelného modelovania na šírenie rádioaktívnych látok a iných polutantov v atmosfére a v životnom prostredí.
 
Výsledky aktivít projektu:
  • Implementáciou špičkových technológií a metodológií dôjde k inovácii infraštruktúry pracoviska prijímateľa (ABmerit) a partnera (UKE SAV) a k vytvoreniu pracovných nástrojov, ktoré umožnia vývoj a aplikáciu nových metodológií a posilnenie inovatívneho high-tech malého podniku ABmerit;
  • vznikne high-tech pracovisko (inkubátor) pre paralelné počítačové modelovanie v podmienkach ABmerit