ESTE Fukushima

ESTE Fukushima je systém pre hodnotenie rádiologických dopadov okolia JE Fukushima Dai-ichi (a taktiež aj na hodnotenie dopadov na územie krajín Juhovýchodnej Ázie) v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti. ESTE Fukushima je klon systému ESTE EU, implementovaný na SÚJB Praha a v IEC (Incident Emergency Centre) IAEA vo Viedni. 

 

Špecifické vlastnosti ESTE Fukushima:

- infomácie o reaktoroch Dai-ichi zozbierané z databázy PRIS (Power reactor information system) IAEA a ostatné IAEA zdroje

- inventár AZ všetkých reaktorov Dai-ichi vypočítaný "pred udalosťou", inventár reaktora s plutóniovým palivom (výpočty ABmerit, kódom Origen/Scale6)

- inventár bazénov skladovania vyhoreného paliva všetkých blokov Dai-ichi (výpočty ABmerit, kódom Origen/Scale6)

- databáza základných zdrojových členov všetkých Dai-ichi reaktorov a bazénov skladovania vyhoreného paliva (výpočty ABmerit - NUREGy)

- užívateľ  si môže vybrať zdrojový člen (z pred-počítanej databázy zdrojových členov, manuálne vložiť vlastných zdrojový člen), generovať únik vo vybranej výške (alebo z viacerých efektívnych výšok, viacero puff-ov v jednom čase), užívateľ môže počítať dopady na okolie Fukushima (využitím PTM modelu, až do vzdialenosti 1 500 km od bodu úniku)

 

    Príklad užívateľského rozhrania ESTE Fukushima:

 

ESTE Fukushima počíta:

- Prediction of radiological impacts. Movement of predicted puffs is modeled up to 7 days from the time of expected beginning of the release.

- Trajectories of hypothetical puffs, under assumption that effective height of the movement of the puff is at the height of (approx.) 100 m, 500 m and 1500 m above terrain. Trajectories are modeled from the beginning of release up to next 7 days. Trajectories can be calculated from any point on the map. Starting time for the trajectories is a priori set as actual time, but starting time can be changed by the user to any last or future time. For calculation of trajectories and impacts, the nearest known numerical weather prediction data (the nearest in time and nearest on the map) are used by the ESTE system

- Predicted impacts of predicted release (expected, but maybe never realized release) are calculated and displayed on the map for various time steps since expected start of release.

 

 

Príklad, ESTE Fukushima: Dai-ichi 4, únik z bazénu skladovania vyhoretého paliva, depo  Cs-137, stav 48 h od úniku (bledomodré sú častice, ktoré sa šíria z Fukushimy vo všetkých uvažovaných vrstvách atmosféry a nesú RA nuklidy):

Príklad, ESTE Fukushima: Dai-ichi 4, únik z bazénu skladovania vyhoretého paliva, depo  Cs-137, stav 8 dní od úniku:

Príklad, ESTE Fukushima: Dai-ichi 4, únik z bazénu skladovania vyhoretého paliva, depo  Cs-137, stav 14 dní od úniku:

 

Príklad, ESTE Fukushima Dai-ichi 4, únik z bazéna skladovania, TIC I-131, stav 6 dní od úniku. Bledomodré sú častice, ktoré sa šíria z Fukushimy vo všetkých uvažovaných vrstvách atmosféry a nesú RA nuklidy: