Katalóg akčných kariet

Katalóg akčných kariet (Action Guides) v papierovej forme, vytvorený v rámci projektu na podporu vedy a výskumu v ABmerit Trnava, určený pre potrebu navrhovania ochranných opatrení na území daného štátu v prípade havárie na niektorej európskej JE, je implementovaný a používaný Krízovým štábom SÚJB, Praha, Krízovým štábom na Ministerstve životného prostredia Rakúskej republiky (BMLFUW), Viedeň, a bulharským Úradom jadrového dozoru (NRA), Sofia.

 

Symptómy a meratelné parametre, ktoré môžu byť použité v procese odhadovania zdrojového člena a ktoré sú implementované v "Akčných kartách":

  • Slovný popis havárie (stav aktívnej zóny a trasa úniku do okolia);
  • Očakávaný/predpokladaný únik (prognóza zdrojového člena);
  • Odhad reálneho úniku (rýchlosť úniku);
  • Odhad stupňa havárie podľa INES;
  • Základné informácie o neodkladných ochranných opatreniach aplikovaných v ZHP;
  • Radiačné parametre, ktoré sú / mali by byť dostupné: dávkové príkony, depozícia na teréne, objemová aktivita vo vzduchu     

 

Polohy európskych energetických reaktorov vzhľadom na hranice Českej republiky:
 
 
Akčné karty sú počítané zvlášť pre každú krajinu. Akčné karty používa:
 
    -Krízový štáb SÚJB, Praha, (pre územie Českej republiky) - príklad posteru "Akční karty" umiestneného na SÚJB: SUJB_AK.pdf (1922980) 
 
    -Krízový štáb na Ministerstve životného prostredia Rakúskej republiky, Viedeň (pre územie Rakúska);
 
    -Krízový štáb bulharského Úradu jadrového dozoru, NRA, Sofia (pre územie Bulharska)

 

  Zoznam akčných kariet pre európske JE
Anglicko Dungenes B-1, B-2
  Hartlepool A-1, A-2
  Heysham A-1, A-2, B-1, B-2    
  Hinkley Point B-1, B-2
  Hunterstone B-1, B-2
  Sizewell B
  Torness -1, -2
  Wylfa -1
   
Belgicko Doel -1, -2, -3, -4
  Tihange -1, -2, -3
   
Bulharsko Kozloduy -5, -6
   
Česká republika Dukovany -1, -2, -3, -4
   
Fínsko Loviisa -1, -2
  Olkiluoto -1, -2
   
Francúzsko Belleville -1, -2
  Blayais -1, -2, -3, -4
  Bugey -2, -3, -4, -5
  Cattenom -1, -2, -3, -4
  Chinon B -1, B-2, B-3, B-4
  Chooz B-1, B-2
  Civauq -1, -2
  Cruas -1, -2, -3, -4
  Dampierre -1, -2, -3, -4
  Fessenheim -1, -2
  Flamenville -1, -2
  Golfech -1, -2
  Gravelines -1, -2, -3, -4, -5, -6
  Nogent -1, -2
  Paluel -1, -2, -3, -4
  Penly -1, -2
  St. Alban -1, -2
  St.Laurent B-1, B-2
  Tricastain -1, -2, -3, -4
   
Holandsko Borselle
   
Nemecko Brokdorf
  Emsland
  Grafenrheinfeld
  Grohnde
  Gundremmingen -B, -C
  Isar -2
  Neckarwestheim -2
  Philippsburg -2
   
Maďarsko Paks -1, -2, -3, -4
   
Rumunsko Cernavoda -1, -2
   
Ruská federácia Balakovo -1, -2, -3, -4
  Kalinin -1, -2, -3, -4
  Kola -1, -2, -3, -4
  Kursk -1, -2, -3, -4
  Leningrad -1, -2, -3, -4
  Novovoronezh -3, -4, -5
  Rostov -1, -2
  Smolensk -1, -2, -3
   
Slovensko Bohunice -3, -4
  Mochovce -1, -2
   
Slovinsko Krsko
   
Španielsko Almaraz -1, -2
  Acso -1, -2
  Cofrentes
  Santa Maria De Garona
  Trillo -1
  Vandellos -2
   
Švédsko Forsmark -1, -2, -3
  Oskarshamn -1, -2, -3
  Ringhals -1, -2, -3, -4
   
Švajčiarsko Beznau -1, -2
  Goesgen
  Leibstadt
  Muehleberg
   
Ukrajina Khmelnitski -1, -2
  Rovno -1, -2, -3, -4
  South Ukraine -1, -2, -3
  Zaporozhe -1, -2, -3, -4, -5 ,-6
   

 

Príklad postupu v akčnej karte pre JE Pakš, Maďarsko:

POSTUP č.1: ZÁKLADNÁ ROZHODOVACIA SCHÉMA

  ČINNOSŤ:

- POSÚDIŤ VSTUPNÉ ÚDAJE PODĽA TYPU DOSTUPNEJ INFORMÁCIE A POKRAČOVAŤ NA PRÍSLUŠNOM LISTE.

- V PRÍPADE, ŽE VSTUPNÉ INFORMÁCIE NEMOŽNO VYUŽIŤ, POŽADOVAŤ POUŽITEĽNÉ ÚDAJE.

   
Je známy slovný popis havarijnej sekvencie →  Pokračuj List č.2
Je známy odhad úniku (úniku, ktorý už reálne nastal) →  Pokračuj List č.3
Je známa prognóza zdrojového člena  →  Pokračuj List č.4
Je známy odhad stupňa havárie podľa INES →  Pokračuj List č.5
Bola prijatá evakuácia, ukrytie alebo jódová profylaxia →  Pokračuj List č.6
Sú známe výsledky meraní dávkového príkonu (bez rozlíšenia mrak/depo) →  Pokračuj List č.7
Sú známe výsledky meraní dávkového príkonu z depozitu →  Pokračuj List č.8
Sú známe výsledky meraní objemovej aktivity I-131 alebo Cs-137  vo vzduchu →  Pokračuj List č.9
Sú známe výsledky meraní plošnej aktivity I-131 alebo Cs-137 na povrchu terénu (depozit) →  Pokračuj List č.10

 

POSTUP č.2: SLOVNÝ POPIS HAVARIJNEJ SEKVENCIE

  ČINNOSŤ:

-  POSÚDIŤ SLOVNÝ POPIS HAVÁRIE A POKRAČOVAŤ NA PRÍSLUŠNOM LISTE. VYBRAŤ ZDROJOVÝ ČLEN, POUŽIŤ TABUĽKY, GRAFY A MAPY MOŽNÝCH OČAKÁVANÝCH DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN NA HRANICIACH (SUSEDNEJ KRAJINY).

- V PRÍPADE, ŽE POPIS NEMOŽNO VYUŽIŤ, POŽADOVAŤ POUŽITEĽNÉ ÚDAJE ALEBO SA VRÁTIŤ NA LIST č.1.

 

 

             
Stav aktívnej zóny Trasa úniku do okolia   Stav systému pre zníženie aktivity v kontajnmente (napr. sprchy)  
nie je poškodená, nehrozí odkrytie došlo alebo hrozí odkrytie (na max. 30 min.) nie je poškodená, nehrozí odkrytie bajpasom kontajnmentu alebo hrozí bajpas je / hrozí únik do kontajnmentu je funkčný  
x     x    

→Pokračuj List č.14     

x       x   →Pokračuj List č.16 
  x   x     →Pokračuj List č.15 
  x     x   →Pokračuj List č.17 

Nehrozia dopady na územie susednej krajiny.
  x     x x →Pokračuj List č.18

Nehrozia dopady na územie susednej krajiny. 
    x       →koniec postupu č.2

Nehrozia dopady na územie susednej krajiny